28.03.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Нові надходження до відділу обслуговування користувачів 12.06.2019

1.jpg

А40777

2
Д332
Денисенко В
. А. Духовна освіта в Україні X–XVIII століть: [монографія] / В. А. Денисенко. - Київ : [б. и.], 2010. - 517 с.

У монографії вперше комплексно досліджується історія духовної освіти в Україні Х – ХVІІІ ст. Автор розкриває динаміку розвитку навчального процесу, висвітлює соціальні передумови виникнення релігійної мережі освітніх закладів, показує роль духовної освіти у формуванні культурного простору тогочасного суспільства, аналізує значення духовної книжкової культури у формуванні релігійної освіти, досліджує ґенезу духовної освіти як форму суспільної свідомості. Вперше розкрито вплив богословської і теологічної спадщини на розвиток духовної освіти.

Зміст

2.jpg

А40874

2
Ч-965
Чучалін О
. Держава і Православна Церква в Україні у 1920–1930-ті роки: монографія / О. П. Чучалін ; М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : Сочінський М. М., 2019. - 179 с.

Монографія присвячена державно-церковним відносинам в Україні в 1920-1930-х рр. На основі широкого кола джерел з’ясовано стан наукової розробки проблеми в історіографії, систематизовано та проаналізовано джерельну базу, досліджено політико-правове поле становища Православної Церкви в Україні, її роль в культурно-освітній сфері, визначено засади радянської державної політики щодо церковного майна та ліквідації культових споруд, розкрито становище православного духовенства в період формування радянської тоталітарної держави.

Зміст

3.jpg

А40882

2
В762

Воскресенский храм г. Чернигова: материалы и документы к истории прихода / сост. И. В. Мельник. - Чернигов : Десна Полиграф, 2018. - 135 с. : ил., портр., табл., 1 вкл. л.

Ця книга висвітлює історію Воскресенської церкви м. Чернігова від ХVІІ ст. до наших днів. Спроба пізнати не тільки особливості архітектури та дату створення цього храму привела автора до цікавих знахідок, пов’язаних з парафіяльним життям храму, життям його священників та меценатів, допомогла побачити важливу роль, яка випала на долю Воскресенського храму в роки хрущовських переслідувань на Православну Церкву.

Зміст

4.jpg

Б10191

9(42)
О-927
Охріменко О.
Повсякденне життя міст Англії XIXIII століття / О. Охріменко. - Київ : Пенмен, 2019. - 192 с. : 8 вкл. л., іл.

Причесані, наїжені фаст-фудом, забезпечені містяни досліджують світ, творять науку, відкривають свою індивідуальність. Міське життя ХІ – ХІІІ ст. як воно було.

Зміст

5.jpg

Б10181

9(4)
І-907

Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста: [пер. з італ.] / за ред. У. Еко. - Харків : Фоліо, 2018. - 665, [1] с. : [40] вкл. л. іл. - Загол. на тит. арк. : Історія європейської цивілізації. Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста.

Проект «Історія європейської цивілізації» охоплює період від античних часів до ХХ століття і поділений на три основних блоки: Античність: Рим, Греція, Близький Схід; Середньовіччя: Раннє середньовіччя, Високе середньовіччя, Пізнє середньовіччя, ХV століття; Сучасність: ХVІ – ХХ століття. Том «Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста» охоплює значний період – від початку ХІ століття до епохи Ренесансу, коли після очікування кінця світу і пришестя Христа у Європі починається бурхливий розвиток суспільства.

6.jpg

А40875

9(с2)
С476
Слісаренко О. М.
Військово-стратегічні аспекти утворення українсько-шведського союзу 1708–1714 рр.: монографія / О. М. Слісаренко. - Дніпро : Ліра, 2018. - 359 с. : карт.

Монографія розглядає обставини, які привели до утворення українсько-шведського союзу під час Великої Північної війни (1700-1721рр.) та конкретні бойові дії з другої половини 1708 р. до кінця 1714 р. на теренах України.

Зміст

7.jpg

А40879

78
С895
Сукач М
. В. Сергій Борткевич: партитура життя: художньо-документальна мозаїка / М. В. Сукач. - Чернігів : Десна Поліграф, 2018. - 135 с. : портр.

Книгою «Сергій Боткевич: партитура життя» головний диригент академічного симфонічного оркестру «Філармонія» Чернігівського обласного філармонійного центру Микола Сукач дебютує як біограф-дослідник та прозаїк. Видання має особливу історичну та наукову цінність – це перше у світі біографічне дослідження життя і творчості видатного українського композитора першої половини ХХ століття Сергія Борткевича, подане автором у вигляді художньо-документального твору. Працюючи над книгою, автор опрацював сотні листів, документів та інших джерел з історії життя композитора, ім’я та творчий спадок якого за часів радянської влади відверто ігнорувалися, а то й просто стиралися з історичної пам'яті.

8.jpg

А40746

9(с2)
Г952
Гуржій О
. І. Спогади про батька та навколо нього / О. І. Гуржій ; НАН України. Ін-т історії України. - Вид. 2-е, випр. та допов. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2019. - 364 с. : іл.

У книзі йдеться про життя та діяльність І. О. Гуржія – одного з провідних українських радянських істориків, час становлення якого припав на сталінську диктатуру, хрущовську «відлигу», початок брежнєвського «застою». Показано його тернистий шлях від черкаської сільської глибинки до висот вітчизняної науки через вчителювання з 17 років, жахи Голодомору, трагізм і героїку Другої світової війни. Крізь призму власного бачення і відчуттів, проникливих спогадів, а також на основі залучення широкого документального матеріалу автором відтворено суспільно-політичні реалії того періоду, оточення вченого та його побутові проблеми.

Зміст

 

Проверка ТИЦ