28.03.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Нові надходження до відділу обслуговування користувачів 06.03.2019

А39753


І-907

Історія української соціології: навчальний посібник / НАН України. Ін-т соціології ; за заг. ред.: К. Батаєвої, В. Бурлачука, В. Степаненка. - Київ : Кондор, 2018. - 390 с. : іл., фот.

У навчальному посібнику проаналізовано соціологічну проблематику в концепціях видатних українських мислителів М. Драгоманова, О.Потебні, М. Грушевського, К.Грушевської, Б. Кістяківського, М. Шаповала, В. Липинського, В. Старосольського, О. І. Бочковського; розглянуто особливості розвитку вітчизняної соціології у радянський період і від часу державної незалежності України.

Зміст

2 [].jpg

А39898

330
С165
Сало І
. В. Становлення економіки України. (Від Київської Русі до 1917 року): монографія / І. В. Сало. - Суми : Університетська книга, 2018. - 299 с.

У монографії досліджуються процеси становлення та економічного розвитку української держави. З’ясовано закономірності виникнення, розвитку та організаційно-економічні засади формування економіки України, висвітлюються проблеми створення та удосконалення важелів реалізації економічної політики держави від часів Київської Русі до 1917 року.

Зміст

3 [].jpg

Б9975

9(с2)
Т419
Тимченко В. М.
Південноукраїнські землі у торговельних зв’язках Російської імперії та Османської держави (1774–1853 рр.) / В. М. Тимченко ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - Київ : Філюк О., 2016. - 270 с.

Монографію присвячено торгівельним зв’язкам Південної України у складі Російської імперії з Османською державою. Велика група джерел російською мовою доповнюється османськими документами з архіва музея Палац Топкапи у м. Стамбул. Розглянуто напрямки зв’язків, роль портів і шляхів, райони розміщення виробництва товарів, структура та баланси експортно-імпортних операцій. Залучається масив турецької наукової літератури з цього питання. Таким чином, у роботі здійснений системний аналіз торговельних відносин Півдня України з Османською державою.

Зміст

4 [].jpg

Б10028

9(с2)
К772
Кравчук Л. В.
Суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – червень 1941 рр.): монографія / Л. В. Кравчук. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. - 599 с. : табл., факс.

У монографії на основі аналізу раніше не відомих і не використаних літературних джерел, статистичної інформації та інших фактологічних матеріалів висвітлено соціально-економічні та суспільно-політичні трансформації на території Тернопільщини в період вересня 1939 – червня 1941рр.Зберігаючи хронологічний принцип викладу матеріалу, автор акцентує увагу про особливу значимість регіону в міждержавних стосунках і специфіку впливу трансформаційних процесів радянської тоталітарної системи на соціально-економічне та суспільно-політичне життя краю й наслідки, що були спричинені сталінською політикою у подальшому розвитку області.

Зміст

5 [].jpg

А39984

9(с2)
П845
Проценко
В. М. Володимир Великий і Будаївське замковище / В. М. Проценко. - Київ : Просвіта , 2017. - 42 с. : іл., карти, фот.

Дослідження знайомить з маловідомими й недостатньо вивченими історичними фактами з пошуку і визначення місця народження Володимира Великого – Святого Рівноапостольного Князя Київської Русі.

6 [].jpg

А39935

9(с2)
К965
Кушніренко І
. К. Реформи Нестора Махна: історичне дослідження / І. К. Кушніренко. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2018. - 258, [1] с. : іл.

Дане дослідження – це спроба показати до чого прагнув Н.І. Махно у своїй революційно-повстанській діяльності і що йому та повстанцям вдалося зробити, які починання і реформи хотів він утілити в життя, але тогочасна обстановка на фронтах громадянської війни не дала здійснити задумане. Є в книзі й листування рідних Нестора Івановича, розповідь про історичні події, про долю керівника анархо-комуністичної організації «Союз бідних хліборобів» Вольдемара Генріховича Антоні, що діяла в 1906-1908 роках у Гуляй-Полі, про Галину Андріївну Кузьменко, дочку Олену Несторівну, братів Махна та його родичів і соратників.

Зміст

7 [].jpg

В4377

75
Б614
Білокінь С. І.
Бойчук та його школа / С. І. Білокінь. - Київ : Мистецтво, 2017. - 255 с. : іл., фот.

У виданні репрезентується творчий шлях одного з найвидатніших українських мистців Розстріляного Відродження Михайла Львовича Бойчука (1882-1937) – творця двох мистецьких шкіл (першої – паризької, чи франко-польської, другої – київської), члени яких згодом за його ім’ям отримали назву бойчукістів. Серед них такі видатні мистці, як Іван Падалка, Василь Седляр, Софія Налепинська-Бойчук та інші. У виданні репродуковано твори майстрів, які збереглися, та констатується факт катастрофічного знищення більшості оригіналів. Бойчукізм як унікальне явище українського мистецтва вимагає подальшого вивчення, деталізації та узагальнення.

Зміст

 

Проверка ТИЦ