28.03.2020
Про бібліотеку Новини Бібліотекарю-краєзнавцю Контакти
Ви не зайшли на сайт
Головна Концепція розвитку НІБУ до 2020 року Історична спадщина України Електронний каталог Імідж-каталоги Проєкти НІБУ Наші видання Путівник по краєзнавчих веб-ресурсах бібліотек України Дарунки Державні закупівлі Інформаційні ресурси у вільному доступі

Нові надходження до відділу обслуговування користувачів 05.02.2019

А40209

9(с2)

І-298

Ідрісов Д. І. Невідомі сторінки історії України. Україна і світ / Д. І. Ідрісов. - Харків : Фоліо, 2018. - 220 с. : іл.

Книга пропонує дещо відмінний погляд на історію України, ніж у шкільних підручниках. Вона знайомить читачів з історичними подіями, які пов’язують нашу країну з історією інших держав. Її мета – показати Україну частиною великого й розмаїтого світу.

Б10074

9(с2)

Я867

Ясь О. В. Багатоликий Микола Костомаров / О. В. Ясь ; ред. В. А. Смолій. - Київ : Либідь, 2018. - 302 с. : іл.

У книзі представлено науково-популярну біографію славнозвісного історика, знакового інтелектуала-романтика XIX століття, одного із засновників Кирило-Мефодіївського братства, блискучого професора столичного університету, творця багатьох історичний праць - Миколи Івановича Костомарова (1817-1885), колоритна життєва історія якого була сповнена драматичних і контрастних поворотів долі.

Б10082

9(с2)

К776

Кралюк П. М. Чорна рада / П. М. Кралюк. - Харків : Фоліо, 2018. - 201, [2] с. : іл.

У новій книзі Петра Кралюка розповідається про події, які передували Ніжинській чорній раді 1663 року, а також про її наслідки. Особливо звертається увага на діяльність таких гетьманів і козацьких провідників, як Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Яким Сомко та Іван Брюховецький. Автор намагається показати, яку роль відіграла означена подія в контексті козацької революції середини XVII століття. У виданні також розглянуто, як Ніжинська Чорна рада знайшла відображення в козацькому літописанні та романі П. Куліша «Чорна рада».

Б10046

2

Ш492

Шеретюк Р. М. Pietas et Litterae” (“Благочестя та Освіта”). Культурно-освітня діяльність ордену піарів на Волині (кінець XVII – перша третина ХІХ ст.) : монографія / Р. М. Шеретюк, Н. Г. Стоколос. - Рівне : Зень О. М., 2018. - 288 с. : іл., табл., фот.

У монографії на значному джерельному матеріалі церковного та світського походження досліджуються обставини появи та специфіка місіонерської роботи низки римо-католицьких орденів на Волині, зокрема виникнення, особливості діяльності та набутки культурно-освітньої праці провідних осередків ордену піарів упродовж кінця XVII – першої третини XIX століття.

В4393

2

М747

Мозговий І. П. Християнізація Давньої України (І – початок ХІ ст.) : Античні й середньовічні писемні джерела [Текст] : зб. док-тів із коментарями / І. П. Мозговий. – Суми : Коллаж-Принт, 2018. – 576 с. : іл.

Видання присвячене проблемі утвердження християнства на землях Давньої України, культурних, соціально-політичних та ідеологічних складових цього процесу. До книги включені витяги з творів зарубіжних і вітчизняних авторів доби Античності й Середньовіччя, додатки інформаційного плану, у яких подаються дані про релігійне життя України доби Середньовіччя. Текст проілюстрований і грунтовно прокоментований з поясненням термінів, географічних та історичних назв, персоналій тощо, включає інформацію про давню Сумщину.

А40362

9(~)2

С795

Степовик Д. В. Візантія. Крізь одинадцять століть її історії / Д. В. Степовик. - Київ : Дніпро, 2017. - 278, [1] с. : портр.

Пропонована книга лаконічно висвітлює всю історію Візантії – від її заснування 330 року до розпаду і завоювання турками 1453 року, тобто за 1123 роки. У сорока розділах подаються факти політичного, економічного, державного і церковного життя Візантії, її відносин з іншими країнами, у тому числі з Київською Руссю-Україною.

А40078

9(с2)

П52

Половинська В. В. Яріцлейв: постать Ярослава Мудрого на скандинавському тлі : монографія / В. В. Половинська; Київський міжнарод. ун-т. - Київ, 2018. - 273 с. : іл.

Монографія є спробою вивчення відносин Русі і Скандинавії за епохи великого руського князя Ярослава Мудрого, знаного скандинавами під ім’ям конунга Яріцлейва. Праця відкриває для української історіографії маловідомі сторінки правління Ярослава Володимировича, залучаючи до наукового обігу давньоскандинавські джерела (саги, скальдичну поезію тощо), відображає зміст, особливості й розвиток військово-політичної та економічної взаємодії руського сходу і скандинавської Півночі як компонентів єдиної Балтійської цивілізації за «доби Ярослава». У книзі також розглянуті родинні зв’язки руського князя з представниками правлячих домів Швеції та Норвегії.

Б10097

78

К674

Корній Л. П. Історія української музичної культури від давнини до початку XX століття / Л. П. Корній. - Київ : Музична Україна, 2018. - 362, [2] с.

У монографії історія української музичної культури розглядається як цілісний процес від витоків до початку XX століття. Автор використовує комплексний підхід, яким передбачено розкриття розвитку музичної культури в історичному та загальнокультурному контекстах. Пріоритетним у висвітленні цього процесу на різних історичних етапах є музично-стильовий аспект.

 

Проверка ТИЦ